• (Khác biệt giữa các bản)

  Admin (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ===Idioms=== =====To take the hook ===== ::(Cá)Cắn câu;(người )mắc bẫy, mắc vào tròng)
  So với sau →

  18:04, ngày 4 tháng 3 năm 2009

  Idioms

  To take the hook
  (Cá)Cắn câu;(người )mắc bẫy, mắc vào tròng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X