• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ===Idioms=== =====To take the lid off sth to lift the lid of sth ===== ::Tiết lộ điều gì)
  Hiện nay (20:19, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====[[To]] [[take]] [[the]] [[lid]] [[off]] [[sth]] [[to]] [[lift]] [[the]] [[lid]] [[of]] [[sth]] =====
  =====[[To]] [[take]] [[the]] [[lid]] [[off]] [[sth]] [[to]] [[lift]] [[the]] [[lid]] [[of]] [[sth]] =====
  ::Tiết lộ điều gì
  ::Tiết lộ điều gì
   +
  [[Thể_loại:idioms]]
  [[Thể_loại:idioms]]

  Hiện nay

  Idioms

  To take the lid off sth to lift the lid of sth
  Tiết lộ điều gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X