• /lid/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nắp, vung
  Mi mắt ( (cũng) eyelid)
  (từ lóng) cái mũ
  to lift the lid off sth
  tiết lộ, phơi bày
  to put the lid on
  (từ lóng) là đỉnh cao của, là cực điểm của
  to flip one's lid
  mất bình tĩnh, điên tiết lên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  van

  Cơ - Điện tử

  Nắp, vung, chụp

  Cơ khí & công trình

  nắp
  nắp gập
  mũ nắp

  Vật lý

  vung

  Kỹ thuật chung

  chụp
  nắp (van bit)
  đầu

  Kinh tế

  đậy nắp
  nắp
  vung

  Địa chất

  nắp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cap , cover , hood , roof , top , curb , limit , maximum , plug , restraint

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X