• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">tu:m</font>'''/)
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====/'''<font color="red">tu:m</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">tu:m</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  17:16, ngày 16 tháng 6 năm 2008

  /tu:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mồ, mả
  ( the tomb) sự chết

  Ngoại động từ

  Chôn, chôn cất; vùi xuống

  Hình Thái Từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  mộ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lăng
  mộ xây

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Sepulchre, crypt, vault, mausoleum, grave, catacomb,burial-chamber, final or last resting-place: Every year histomb is visited by a mysterious woman in black.

  Oxford

  N.

  A large esp. underground vault for the burial of the dead.2 an enclosure cut in the earth or in rock to receive a deadbody.
  A sepulchral monument.
  (prec. by the) the state ofdeath. [ME t(o)umbe f. AF tumbe, OF tombe f. LL tumba f. Gktumbos]

  Tham khảo chung

  • tomb : National Weather Service
  • tomb : Corporateinformation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X