• (đổi hướng từ Tombed)
  /tu:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mồ, mả
  ( the tomb) sự chết

  Ngoại động từ

  Chôn, chôn cất; vùi xuống

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mộ

  Kỹ thuật chung

  lăng
  mộ xây

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X