• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:53, ngày 14 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 8: Dòng 8:
  =====(âm nhạc) sự chuyển biên=====
  =====(âm nhạc) sự chuyển biên=====
  =====Chương trình ghi âm (để phát thanh, truyền hình)=====
  =====Chương trình ghi âm (để phát thanh, truyền hình)=====
  -
  =====(sinh học - di truyền học)quá trình phiên mã, sao mã=====
  +
  =====(sinh học - di truyền học) quá trình phiên mã, sao mã=====
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /træns´kripʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sao lại, sự chép lại
  Bản sao, bản ghi; việc ghi lại âm thanh thành chữ viết
  (ngôn ngữ học) sự phiên (âm); cách phiên (âm)
  (âm nhạc) sự chuyển biên
  Chương trình ghi âm (để phát thanh, truyền hình)
  (sinh học - di truyền học) quá trình phiên mã, sao mã

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự chép lại
  sự phiên âm
  sự sao chép

  Điện tử & viễn thông

  phiên âm

  Điện

  sự chuyển dịch

  Giải thích VN: Sự sao chép lại, sự ghi lại chương trình đang trình diễn để phát sóng sau này gọi là sự sao chép lại chương trình dữ kiện.

  Kỹ thuật chung

  chép lại
  phiên
  transcription (vs)
  sự phiên âm
  transcription machine
  máy phiên mã
  sao

  Kinh tế

  bản chép
  bản sao
  chép lại
  sự chép lại
  sự sao lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X