• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:51, ngày 9 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  ::[[travelling]] [[forms]] [[a]] [[young]] [[man]]
  ::[[travelling]] [[forms]] [[a]] [[young]] [[man]]
  -
  ::đi một ngày đường học một sàng khôn
  +
  ::đi một ngày đàng học một sàng khôn
  Xem thêm [[travelling]]
  Xem thêm [[travelling]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  travelling forms a young man
  đi một ngày đàng học một sàng khôn

  Xem thêm travelling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X