• /´trævəliη/

  Thông dụng

  Cách viết khác traveling

  Danh từ

  Sự du lịch; cuộc du lịch
  to be fond of travelling
  thích du lịch
  Sự dời chỗ, sự di chuyển
  (điện ảnh) sự quay phim trên giá trượt
  travelling forms a young man
  đi một ngày đường học một sàng khôn

  Tính từ

  (thuộc) sự đi đường, (thuộc) sự du lịch, (thuộc) sự du hành
  travelling expenses
  phí tổn đi đường
  in travelling trim
  ăn mặc theo lối đi du lịch
  Nay đây mai đó, đi rong, lưu động
  travelling crane
  (kỹ thuật) cầu lăn

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự du lịch

  Xây dựng

  sự di dộng

  Kỹ thuật chung

  đang chạy
  đang quay
  di chuyển
  over head travelling crane
  cần trục di chuyển được
  travelling block
  khối di chuyển
  dịch chuyển
  travelling time
  thời gian dịch chuyển
  động
  movable form, travelling form
  ván khuôn di động
  overhead travelling drilling machine
  máy khoan treo di động
  portal travelling crane
  máy trục di động kiểu cổng
  travelling agitator
  máy trộn di động
  travelling block
  bộ ròng rọc động
  travelling block
  puli di động
  travelling block bumper
  thanh chắn puli động (khoan)
  travelling cent ring
  ván khuôn vòm di động
  travelling cradle
  giàn giá di động
  travelling cradle
  giàn giá treo di động
  travelling dune
  đụn cát di động
  travelling field motor
  động cơ đường chạy
  travelling gantry crane
  cầu trục cổng di động (ở cảng)
  travelling grate
  ghi lò di động
  travelling ladder
  thang di động
  travelling load
  tải trọng di động
  travelling manipulator
  tay máy di động
  travelling platen
  bàn di động (hàn ép)
  travelling platform
  sàn phẳng di động
  travelling rope
  cáp dẫn động
  travelling shuttering
  ván khuôn di động
  travelling stay
  kính đỡ động
  travelling stay
  lunet đỡ động
  travelling stay
  lunét đỡ động
  travelling stay
  giá đỡ động
  travelling steadyrest
  kính đỡ động
  travelling steadyrest
  lunet đỡ động
  travelling steadyrest
  giá đỡ di động
  travelling steadyrest
  giá đỡ động
  travelling table
  bàn di động
  travelling wave motor
  động cơ sóng chạy
  travelling winch
  tời di động
  sự chạy
  sự chuyển dịch
  sự di chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X