• (Khác biệt giữa các bản)
  n (bất khả xâm phạm)
  Dòng 20: Dòng 20:
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  =====adjective=====
  +
  =====Tính từ=====
  :[[impalpable]] , [[imperceptible]] , [[intangible]] , [[inviolable]] , [[invulnerable]] , [[sacrosanct]]
  :[[impalpable]] , [[imperceptible]] , [[intangible]] , [[inviolable]] , [[invulnerable]] , [[sacrosanct]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  03:30, ngày 10 tháng 8 năm 2010

  /ʌn´tʌtʃəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiêng liêng
  Không thể phê bình
  Không thể sờ được; không thể động đến
  Bất khả xâm phạm

  Danh từ

  Tiện dân (ở Ân độ, người thuộc một đẳng cấp Hinđu mà nếu đụng chạm tới họ là bị coi (như) làm ô uế những người thuộc các tầng lớp trên)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X