• /,sækrou'sæɳkt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quan trọng đến nỗi không thể thay đổi được; bất khả xâm phạm
  you can't reduce expenditures on scientific researches - that's sacrosanct !
  anh không được giảm chi phí nghiên cứu khoa học - đó là điều bất khả xâm phạm!


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X