• (Khác biệt giữa các bản)
  (new)
  Hiện nay (13:31, ngày 17 tháng 2 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==thông dụng==
  ==thông dụng==
  ===thành ngữ===
  ===thành ngữ===
  -
  =====Who keeps company with wolves, will learn to howl=====
  +
  =====[[Who]] [[keeps]] [[company]] [[with]] [[wolves]], [[will]] [[learn]] [[to]] [[howl]]=====
  ::Gần mực thì đen
  ::Gần mực thì đen
  [[Thể loại: Thành ngữ]]
  [[Thể loại: Thành ngữ]]

  Hiện nay

  thông dụng

  thành ngữ

  Who keeps company with wolves, will learn to howl
  Gần mực thì đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X