• /haul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng tru, tiếng hú (chó sói); tiếng rít (gió); tiếng rú (đau đớn); tiếng gào thét; tiếng la hét
  (rađiô) tiếng rít

  Nội động từ

  Tru lên, hú lên; rít, rú; gào lên; la hét
  wolves howl
  chó sói hú lên
  wind howls through the trees
  gió rít qua rặng cây
  to howl with pain
  rú lên vì đau đớn
  Khóc gào (trẻ con)
  La ó (chế nhạo...)

  Ngoại động từ

  Gào lên, thét lên, tru tréo lên (những lời chửi rủa...)
  to howl down
  la ó cho át đi
  to howl down a speaker
  la ó át tiếng một diễn giả (không để cho thính giả nghe)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  bark , bawl , bay , bellow , blubber , clamor , groan , growl , hoot , keen , lament , moan , outcry , quest , roar , scream , shout , shriek , ululate , wail , weep , whimper , whine , yell , yelp , yip , yowl
  verb
  bay , moan , ululate , wail , yowl , bawl , blubber , keen , sob , weep , guffaw , roar
  noun
  bay , moan , ululation , wail , yowl , absurdity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X