• Thông dụng

  Đại từ nghi vấn

  Ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào
  who came?
  người nào đã đến?
  who is speaking?
  ai đang nói đó?

  Đại từ quan hệ

  (những) người mà; hắn, họ
  the witnesses were called, who declared...
  những nhân chứng được gọi đến, đã khai...
  this is the man who wanted to see you
  đây là người muốn gặp anh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X