• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 18: Dòng 18:
  | __TOC__
  | __TOC__
  |}
  |}
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  [[Image:Yaw.gif|200px|Sự đi trệch đường, sự lái trệch hướng, (v) đi trệch, bay trệch]]
   +
  =====Sự đi trệch đường, sự lái trệch hướng, (v) đi trệch, bay trệch=====
   +
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  =====sự lắc ngang=====
  =====sự lắc ngang=====
  Dòng 49: Dòng 53:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yaw yaw] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yaw yaw] : National Weather Service
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Ô tô]][[Category:Vật lý]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Ô tô]][[Category:Vật lý]][[Category:Y học]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  /jɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách viết khác yawing

  Sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)

  Nội động từ

  Đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự đi trệch đường, sự lái trệch hướng, (v) đi trệch, bay trệch

  Cơ khí & công trình

  sự lắc ngang

  Giao thông & vận tải

  đảo lái
  lái trệch hướng
  sự đảo lái
  sự trệch đường

  Ô tô

  chệch hướng

  Giải thích VN: Là sự lắc lư của thân xe sang trái hay phải đặc biệt là khi xe lượn vòng.

  Vật lý

  sự trệch hướng

  Y học

  thương tổn ghẻ cóc, mụn ghẻ cóc

  Kỹ thuật chung

  lắc ngang
  sự lệch hướng

  Oxford

  V. & n.
  V.intr. (of a ship or aircraft etc.) fail to hold astraight course; fall off; go unsteadily (esp. turning from sideto side).
  N. the yawing of a ship etc. from its course.[16th c.: orig. unkn.]

  Tham khảo chung

  • yaw : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X