• /jɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách viết khác yawing

  Sự đi trệch đường (tàu thuỷ); sự bay trệch đường (máy bay)

  Nội động từ

  Đi trệch đường (tàu thuỷ); bay trệch đường (máy bay)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đi trệch đường , sự bay trệch đường, sự lái trệch hướng, sự đảo lái, góc đảo lái, đi trệch , bay trệch hướng, độ trệch hướng, đi trệch, bay trượt, lái trượt

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự đi trệch đường, sự lái trệch hướng, (v) đi trệch, bay trệch

  Cơ khí & công trình

  sự lắc ngang

  Giao thông & vận tải

  đảo lái
  lái trệch hướng
  sự đảo lái
  sự trệch đường

  Ô tô

  chệch hướng

  Giải thích VN: Là sự lắc lư của thân xe sang trái hay phải đặc biệt là khi xe lượn vòng.

  Vật lý

  sự trệch hướng

  Y học

  thương tổn ghẻ cóc, mụn ghẻ cóc

  Kỹ thuật chung

  lắc ngang
  sự lệch hướng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X