• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cường độ chảy===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====điểm tới hạn=====...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Xây dựng==
  +
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====cường độ chảy=====
  =====cường độ chảy=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====điểm tới hạn=====
  =====điểm tới hạn=====
  Dòng 22: Dòng 20:
  =====giới hạn rão=====
  =====giới hạn rão=====
  -
  =====ứng suất chảy=====
  +
  =====ứng suất chảy=====
   +
  ==Cơ - Điện tử==
   +
  =====Giới hạn chảy, giới hạn chảy quy ước=====
   +
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 28: Dòng 29:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yield%20strength yield strength] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=yield%20strength yield strength] : National Weather Service
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yield%20strength yield strength] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=yield%20strength yield strength] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]][[Category:Cơ - Điện tử]]

  14:37, ngày 24 tháng 9 năm 2008

  Xây dựng

  cường độ chảy

  Kỹ thuật chung

  điểm tới hạn
  giới hạn chảy
  high yield strength reinforcement
  cốt thép có giới hạn chảy cao
  offset yield strength
  giới hạn chảy quy ước
  giới hạn chảy quy ước
  giới hạn đàn hồi
  giới hạn rão
  ứng suất chảy

  Cơ - Điện tử

  Giới hạn chảy, giới hạn chảy quy ước

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X