• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  (/'''<font color="red">ˈzinəθəl , ˈzɛnəθəl</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">ˈzinəθəl , ˈzɛnəθəl</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'zeni&#952;&#601;l</font>'''/=====
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:22, ngày 29 tháng 5 năm 2008

  /'zeniθəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thiên đỉnh

  Oxford

  Adj.

  Of or relating to a zenith.
  Zenithal projection aprojection of part of a globe on to a plane tangential to thecentre of the part, showing the correct directions of all pointsfrom the centre.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X