• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 01:53, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Narrate(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 01:41, ngày 10 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Promenade(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 03:17, ngày 2 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Participle(sửa phiên âm)
  • 01:41, ngày 1 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Intrigue(sửa phiên âm)
  • 01:38, ngày 1 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Constitute(sửa phiên âm)
  • 01:37, ngày 1 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Constitution(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 01:37, ngày 25 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Heir(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 01:36, ngày 25 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Euphemism(sửa phiên âm)
  • 06:25, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Hilarious(sửa phiên âm)
  • 06:14, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Modifier(sửa phiên âm)
  • 04:44, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Object(sửa phiên âm)
  • 02:40, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Complement(sửa phiên âm)
  • 02:37, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Subject(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 01:38, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) n Ripen(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 02:32, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Nothingness(thêm phiên âm)
  • 06:19, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Outtake(thêm phiên âm)
  • 06:17, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) PROM(thêm phiên âm)
  • 06:11, ngày 9 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Fork(thêm phiên âm)
  • 09:35, ngày 1 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Pique(thêm phiên âm)
  • 09:05, ngày 28 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Offense(thêm phiên âm)
  • 07:12, ngày 26 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) n Nomenclature(thêm phiên âm)
  • 07:20, ngày 25 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Pedigree(thêm phiên âm)
  • 09:46, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Wick(thêm phiên âm)
  • 06:39, ngày 20 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Amor(thêm phiên âm)
  • 03:58, ngày 19 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Genom(thêm phiên âm)
  • 02:04, ngày 18 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Fabricate(phiên âm)
  • 04:13, ngày 7 tháng 11 năm 2008 (sử) (khác) Inspired(thêm phiên âm)
  • 02:48, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Schedule(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:13, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Valour(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:12, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Valor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:07, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Bilge(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:07, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Vertebration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:06, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Conjugation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:47, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Thảo luận:RÐchauffÐ(New page: từ gì thế này?) (mới nhất)
  • 03:43, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Interpersonal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:24, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Surname(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:59, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Friction(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:53, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Royal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:26, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Deputy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:41, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Regional(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:37, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Magneto(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:33, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Screening(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:28, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Deduct(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:09, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Wild(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:00, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Miracle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:54, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Stand-off(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:52, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Wipe(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:51, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Sparks(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:50, ngày 6 tháng 3 năm 2008 (sử) (khác) Spark(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:06, ngày 10 tháng 2 năm 2008 (sử) (khác) n Force

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X