• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a millstone round one's neck
  gánh nặng trách nhiệm

  Xem thêm neck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X