• /nek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cổ (người, súc vật; chai, lọ)
  to break one's neck
  gãy cổ, chết vì gãy cổ
  to have a stiff neck
  bị bệnh cứng cổ
  the neck of a bottle
  cổ chai
  Thịt cổ (cừu)
  Chỗ thắt lại, chỗ hẹp lại (của một cái gì)
  (từ lóng) tính táo tợn, tính liều lĩnh; người táo tợn, người liều lĩnh
  what a neck!
  thằng táo tợn gớm!

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ôm cổ; ôm ấp, âu yếm

  Cấu trúc từ

  to break the neck of
  khắc phục được những phần khó khăn nhất (của một công việc...)
  to get (catch, take) it in the neck
  (từ lóng) bị đánh chết
  Bị một vố đau; bị quở trách trừng phạt nặng nề; bị thải hồi
  To harden the neck
  Dở bướng, cứng đầu cứng cổ
  neck and neck
  ngang nhau, không hơn nhau tí nào (chạy thi; đua ngựa)
  neck or nothing
  được ăn cả ngã về không; một mất một còn
  to risk one's neck
  liều mạng
  To save one's neck
  Thoát chết ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to stick (shoot) one's neck out
  thách đánh
  stiff neck
  (nghĩa bóng) sự bướng bỉnh, sự ngoan cố, sự cứng đầu cứng cổ
  to talk through the back of one's neck
  (từ lóng) nói lung tung, nói bừa bãi
  to breathe down sb's neck
  ở sát đằng sau ai
  neck and crop
  hoàn toàn
  a pain in the neck
  người hoặc vật gây phiền toái, của nợ
  to be up to one's neck in sth
  bị liên lụy vào việc gì
  to win/lose by a neck
  thắng/thua trong gang tấc
  to wring sb's neck
  tức tối đến nỗi muốn vặn cổ ai
  a millstone round one's neck
  gánh nặng trách nhiệm
  To tread on somebody's neck
  Đè đầu cưỡi cổ ai, bức hiếp ai

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cổ, ngõng trục, chỗ thắt, chỗ hẹp

  Cơ khí & công trình

  cổ trục

  Xây dựng

  chỗ thót
  rầm kích

  Kỹ thuật chung

  cái họng
  ngõng
  cold (roll) neck grease
  mỡ bôi trơn ngõng trục cán lạnh
  goose neck
  cổ ngõng (để rót)
  goose neck map light
  đèn đọc sách xoay được (cổ ngỗng)
  goose neck profile
  mặt cắt (hình) cổ ngỗng
  goose-neck
  ống cổ ngỗng
  neck bearing
  ổ ngõng trục
  neck molding
  cấu kiện cổ ngõng
  neck moulding
  cấu kiện cổ ngõng
  roll neck
  ngõng trục cán
  swan neck
  ống cổ ngỗng
  swan neck bend
  khuỷu nối cổ ngỗng
  swan-neck
  hình cổ ngỗng
  swan-neck
  ống nối cổ ngỗng
  swivel neck
  ngõng trục quay
  ngõng trục
  cold (roll) neck grease
  mỡ bôi trơn ngõng trục cán lạnh
  neck bearing
  ổ ngõng trục
  roll neck
  ngõng trục cán
  swivel neck
  ngõng trục quay
  đậu vặn
  đầu vòi
  ống cổ ngỗng
  vành cổ
  neck ring holder
  giá vành cổ
  vành
  neck flange
  vành gờ thắt
  neck ring
  vành cổ
  neck ring holder
  giá vành cổ

  Kinh tế

  cổ
  thịt cổ
  neck cutter
  dáo thái thịt cổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  fool around* , pet* , spoon*

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X