• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a murrain on you!
  (từ cổ,nghĩa cổ) đồ chết toi! đồ chết tiệt!

  Xem thêm murrain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X