• Thông dụng

  Thành Ngữ

  a vote of thanks
  (thông tục) cảm ơn anh (dùng (như) một thán từ)

  Xem thêm thanks

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X