• /'æbə'mju:rəs/əb´æmərəs/

  Xây dựng

  thanh chống, tường phụ

  Giải thích EN: A buttress or second wall built to support another wall. Giải thích VN: Trụ tường hoặc bức tường thứ hai được xây để đỡ một bức tường khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X