• Kỹ thuật chung

  áp lực tuyệt đối
  áp suất tuyệt đối

  Giải thích VN: Tổng áp suất trên đồng hồ đo và áp suất không khí vào thời điểm đo. Thí dụ nếu đồng hồ chỉ 164,5 lbs/in2 (psi) thì áp suất tuyệt đối là 164,5+14,7 hay 179,2 lbs/in2.

  absolute pressure gage
  máy đo áp suất tuyệt đối
  absolute pressure gauge
  máy đo áp suất tuyệt đối
  absolute pressure manometer
  áp kế (áp suất) tuyệt đối

  Kinh tế

  áp suất tuyệt đối

  Xây dựng

  áp suất tuyệt đối

  Địa chất

  áp suất tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X