• Thông dụng

  Danh từ

  Nhiệt độ tuyệt đối

  Kỹ thuật chung

  nhiệt độ nhiệt động
  nhiệt độ tuyệt đối

  Giải thích VN: Nhiệt độ của một chất đo được kể từ 00 tuyệt đối trở lên.

  absolute temperature scale
  thang nhiệt độ tuyệt đối
  Kelvin absolute temperature scale
  thang nhiệt độ tuyệt đối Kelvin
  negative absolute temperature
  nhiệt độ tuyệt đối âm

  Xây dựng

  nhiệt độ tuyệt đối

  Địa chất

  nhiệt độ tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X