• Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) độ không tuyệt đối

  Xây dựng

  độ 0 tuyệt đối

  Y học

  số không tuyệt đối, zê-rô tuyệt đối

  Điện lạnh

  không độ tuyệt đối
  nhiệt độ không tuyệt đối

  Điện tử & viễn thông

  số không tuyệt đối

  Kỹ thuật chung

  điểm không tuyệt đối
  absolute zero (temperature)
  điểm không tuyệt đối (nhiệt độ)
  điểm zero tuyệt đối
  độ không tuyệt đối

  Giải thích VN: Nhiệt độ theo lý thuyết nọi chuyển động của nguyên tử đều ngưng lại.

  Kinh tế

  độ không tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X