• /'ziərou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học); (vật lý) zêrô, số không
  absolute zero
  zêrô tuyệt đối
  ten degrees below zero
  mười độ dưới độ không
  Độ cao zêrô (máy bay)
  at zero level
  sát mặt đất
  Trạng thái không, trạng thái hết hoàn toàn, trạng thái hết sạch; điểm thấp nhất
  their hopes were reduced to zero
  hy vọng của chúng tiêu tan hết

  Cấu trúc từ

  zero hour
  (quân sự) giờ bắt đầu tấn công
  Giờ quyết định

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điểm không

  Cơ - Điện tử

  Số không, điểm không, trị số không, gốc tọa độ

  Toán & tin

  zerô, số không, không điểm
  zero order n
  không điểm cấp n
  simple zero
  không điểm đơn

  Y học

  số không, zê-rô

  Điện lạnh

  nhiệt độ không

  Kỹ thuật chung

  không
  không điểm
  đặt bằng không
  điểm gốc
  điểm không
  đưa về không
  gốc tọa độ
  số không
  triệt tiêu
  vị trí không

  Kinh tế

  điểm thấp nhất
  số không
  sự không có gì

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  phrasal verb
  cast , direct , head , level , point , set , train , turn

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X