• Cơ khí & công trình

  đường hầm vào

  Kỹ thuật chung

  kênh phụ

  Giải thích EN: A tunnel furnished for an access road. Giải thích VN: Một đường kênh hỗ trợ đường phụ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X