• /'ækjuritli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đúng đắn, chính xác, xác đáng
  to evaluate sb's ability accurately
  đánh giá đúng đắn khả năng của ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X