• (đổi hướng từ Sb's)
  /'sʌmbədi/

  Thông dụng

  Cách viết khác someone

  Đại từ bất định

  Người nào đó
  somebody told me so
  có người nói với tôi như vậy
  Một người quan trọng
  he thinks he's really somebody
  nó tưởng nó thực sự là ông này ông nọ (là một người quan trọng)


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  nobody

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X