• / 'æsitoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Axeton

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  acêton

  Y học

  một hợp chất hữu cơ

  Kỹ thuật chung

  axeton
  acetone extraction
  sự chiết axeton
  acetone resin
  nhựa axeton
  diisopropylidene acetone
  điisopropyliđen axeton
  methyl acetone
  metyl axêtôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X