• /ək'nɔlidʒmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác acknowledgement

  Như acknowledgment

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự báo nhận, lời cảm ơn (đầu hoặc cuối 1 cuốn sách)
  positive acknowledgement
  sự báo nhận dương

  Kỹ thuật chung

  sự thừa nhận

  Kinh tế

  biên nhận
  giấy báo nhận
  giấy hồi báo
  tờ xác nhận

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X