• /ək'nɔliʤmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác acknowledgment

  Danh từ

  Sự nhận, sự công nhận, sự thừa nhận
  an acknowledgment of one's fault
  sự nhận lỗi
  a written acknowledgment of debt
  giấy nhận có vay nợ
  Vật đền đáp, vật tạ ơn; sự đền đáp
  in acknowledgment of someone's help
  để cảm tạ sự giúp đỡ của ai
  Sự báo cho biết đã nhận được (thư...)
  to have no acknowledgment of one's letter
  không nhận được giấy báo cho biết đã nhận được thư

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  ghi nhận

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  báo nhận
  acknowledgment bit
  bit báo nhận
  ANK (Acknowledgment)
  tin báo nhận
  Standby-Ready-Acknowledgment (SRA)
  báo nhận dự phòng đã sẵn sàng
  Start Acknowledgment (STACK)
  bắt đầu báo nhận
  unnumbered acknowledgment (UA)
  sự báo nhận không đánh số
  tin báo nhận

  Giải thích VN: Tin báo nhận là một thông báo xác minh là đã nhận được hàng gửi. Khi dữ liệu được truyền giữa hai hệ thống thì người nhận có thể chứng thực đã nhận dữ liệu. Các tin báo nhận được dùng để bù đắp cho những mạng không đáng tin cậy. Tuy nhiên các tin báo nhận này có tẻh 6 làm giảm năng suất thi hành trên mạng. Nếu mọi gói hàng đều yêu cầu có tin báo nhận thì một nửa năng suất mạng được dùng cho việc xác thực thông tin nhận hàng. Các mạng modem như LAN và WAN được cho là có độ tin cậy cao. Các gói hàng gửi trên các mạng này ít khi cần dùng tới tin báo nhận vì thế những tin này thường được dùng đối với những nhóm hàng hay là không dùng gì cả. Tuy nhiên những mạng không đảm bảo độ tin cậy vẫn còn tồn tại - đặc biệt là bạn xây dựng mạng WAN ở các nước thế giới thứ ba hay sử dụng các thiết bị vô tuyến để truyền dữ liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X