• (đổi hướng từ Actualizing)
  /´æktʃuə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác actualise

  Ngoại động từ

  Thực hiện, biến thành hiện thực
  (nghệ thuật) mô tả rất hiện thực

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thực tế hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X