• /ə'kɔmpliʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hoàn thành, làm xong, làm trọn
  to accomplish one's task
  hoàn thành nhiệm vụ
  to accomplish one's promise
  làm trọn lời hứa
  Thực hiện, đạt tới (mục đích...)
  to accomplish one's object
  đạt mục đích
  Làm (ai) hoàn hảo, làm (ai) đạt tới sự hoàn mỹ (về nhạc, hoạ, nữ công...)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hoàn thành
  Mean Time To Accomplish (MTTA)
  thời gian trung bình để hoàn thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X