• /əˈkyuɪti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính sắc nhọn (cái kim...); tính sắc bén, tính sắc sảo (lời nói, trí tuệ...)
  (y học) độ kịch liệt (bệnh)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ tinh (của mắt)
  tính nhọn sắc

  Kỹ thuật chung

  độ nét
  độ rõ
  độ tinh
  acuity of color perception
  độ tinh trong thụ cảm màu
  acuity of colour perception
  độ tinh trong thụ cảm màu
  vision acuity
  độ tinh mắt

  Địa chất

  sự sắc bén, độ nhọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X