• Toán & tin

  phần địa chỉ

  Kỹ thuật chung

  vùng địa chỉ
  DAF (destinationaddress field)
  vùng địa chỉ đích
  destination address field (DAF)
  vùng địa chỉ đích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X