• /ə´dresəbl/

  Toán & tin

  khả lập địa chỉ

  Xây dựng

  khả định

  Kỹ thuật chung

  định địa chỉ
  Addressable Bridged Appearances (ABA)
  các hiển thị bắc cầu có thể định địa chỉ
  All Points Addressable (APA)
  tất cả các điểm đều có thể định địa chỉ
  Electronic Beam-Addressable Memory (EBAM)
  bộ nhớ điện tử có thể định địa chỉ theo chùm
  Network Addressable Unit (NAU)
  khối có thể định điạ chỉ mạng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X