• Điện

  giấy báo
  advice (s) note
  giấy báo gửi hàng
  advice (s) of shipment
  giấy báo bốc hàng

  Kỹ thuật chung

  lời khuyên
  tin tức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X