• /əd´vais/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời khuyên, lời chỉ bảo
  to act on advice
  làm (hành động) theo lời khuyên
  to take advice
  theo lời khuyên, nghe theo lời khuyên
  a piece of advice
  lời khuyên
  ( số nhiều) tin tức
  according to our latest advices
  theo những tin tức cuối cùng chúng tôi nhận được
  (thương nghiệp) thư thông báo ( (cũng) letter of advice)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  giấy báo

  Kỹ thuật chung

  lời khuyên
  thư thông báo

  Kinh tế

  ý kiến (đóng góp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X