• /´ʃipmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc gửi hàng; việc chất hàng lên tàu
  Hàng gửi; hàng được chất lên tàu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hàng hóa trên tàu

  Kinh tế

  bốc xếp lên tàu
  chuyến hàng
  bulk shipment
  sự vận chuyển hàng rời
  refrigerated shipment
  sự vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện có ướp lạnh
  chuyến hàng được chất lên tàu
  hàng chở
  collect rate shipment
  hàng chở do bên mua trả cước
  inland point of shipment
  điểm chất hàng chở đi
  shipment to branch office
  chở hàng cho chi nhánh công ty
  hàng được chất lên tàu
  sự chất hàng xuống tàu
  sự chuyên chở hàng (bằng đường biển)
  sự chuyên chở hàng (bằng đường bộ hoặc đường không)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X