• /əd¸vaizə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác advisableness

  Danh từ
  Tính chất nên, tính chất thích hợp, tính chất đáng theo
  Tính chất khôn, tính chất khôn ngoan

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X