• /ˌsensəˈbɪləti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tri giác, cảm giác
  Tính đa cảm, tính dễ cảm
  ( số nhiều) sự nhạy cảm
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự nhạy, độ nhạy (của dụng cụ khoa học)

  Y học

  tính mẫn cảm

  Điện lạnh

  tính nhạy

  Kỹ thuật chung

  độ chính xác
  độ nhạy
  index of sensibility
  chỉ số độ nhạy
  limit of sensibility
  giới hạn độ nhạy
  limit of sensibility
  giới hạn độ nhạy cảm
  reference sensibility
  độ nhạy chuẩn
  relative sensibility
  độ nhạy tương đối (dụng cụ đo)
  sensibility to stress concentration
  độ nhạy với tập trung ứng suất
  strain sensibility
  độ nhạy biến dạng
  tính nhạy cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X