• /ɛə´reitə/

  Xây dựng

  thiết bị nạp khí
  thiết bị sục khí
  thiết bị thổi khí
  paddle aerator
  thiết bị thổi khí (bề mặt nước ống) kiểu dùng cánh
  thổi khí sơ bộ

  Kỹ thuật chung

  máy sục khí
  máy thông gió
  thiết bị thông gió

  Kinh tế

  thiết bị nạp khí

  Địa chất

  máy thông gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X