• /´pædl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mái chèo, cánh (guồng nước)
  double paddle
  mái xuồng chèo cả hai đầu
  Cuộc bơi xuồng, sự chèo xuồng
  Thời gian bơi chèo, thời gian lội nước
  (động vật học), (như) flipper
  Dụng cụ có hình mái chèo (dùng để trộn thức ăn)

  Nội động từ

  Chèo xuồng
  Lội nước
  Khoả nước; di chuyển nhẹ nhàng trong nước
  Vầy, vọc, nghịch bằng ngón tay
  to paddle in (on, about) something
  vầy một vật gì
  Đi chập chững (trẻ con)
  paddle one's own canoe
  tự lực

  Cơ khí & công trình

  cánh quạt (tuabin)

  Toán & tin

  bộ điều chỉnh (trong trò chơi)

  Nguồn khác

  Xây dựng

  cánh (trộn tua bin)
  khỏa nước
  đi khênh khạng
  đi lạch bạch

  Kỹ thuật chung

  cần điều khiển
  cánh
  mixer paddle
  cánh trộn
  mixing paddle
  cánh trộn (bê tông)
  paddle aerator
  thiết bị thổi khí (bề mặt nước ống) kiểu dùng cánh
  paddle agitator
  máy khuấy kiểu dùng cánh
  paddle board
  lá cánh quạt
  paddle concrete mixer
  máy trộn bêtông kiểu cánh
  paddle mixer
  máy trộn (kiểu) cánh quạt
  paddle mixer
  máy trộn có cánh
  paddle shaft
  trục có cánh (để trộn bê tông)
  paddle stirrer
  máy trộn kiểu cánh quạt
  paddle wheel
  bánh cánh gàu
  paddle wheel
  bánh cánh quạt
  paddle-typed drum
  tang có (lắp) cánh
  screw paddle
  cánh chong chóng
  cánh cửa gỗ
  cánh khuấy
  cánh quạt
  paddle board
  lá cánh quạt
  paddle mixer
  máy trộn (kiểu) cánh quạt
  paddle stirrer
  máy trộn kiểu cánh quạt
  paddle wheel
  bánh cánh quạt
  cánh trộn
  mixing paddle
  cánh trộn (bê tông)
  chèo
  paddle concrete mixer
  máy trộn bêtông kiểu bơi chèo
  paddle mixer
  máy trộn có bơi chèo
  cửa van
  mái chèo
  tấm

  Kinh tế

  cánh khuấy
  vẩy cá

  Nguồn khác

  • paddle : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  Cánh, cánh quạt, cánh gạt, cánh khuấy, mái chèo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X