• /ə´fa:/

  Thông dụng

  Phó từ

  Xa, ở xa, cách xa
  from afar
  từ xa
  to stand afar off
  đứng cách xa


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adverb
  close , near

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X