• /´ædʒiou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền lời thu được trong việc đổi chác tiền bạc
  Nghề đổi tiền
  (tài chính) giá tiền chênh lệch (giá trị chênh lệch giữa hai loại tiền)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  phí chiết khấu
  tiền các
  agio theory
  nguyên lý tiền các
  bond agio
  tiền các phát hành trái khoán
  tiền lời trong việc đổi tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X