• /æg´nɔstik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (triết học) (thuộc) thuyết không thể biết, (thuộc) thuyết bất khả tri

  Danh từ

  (triết học) người theo thuyết không thể biết, người theo thuyết bất khả tri

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  believer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X