• /´hi:ðən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ngoại đạo (đối với người theo đạo Do-thái, Cơ-đốc hay đạo Hồi)
  the heathen
  những người ngoại đạo
  Người không văn minh; người dốt nát

  Tính từ

  Ngoại đạo
  Không văn minh; dốt nát

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  godly , religious

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X