• Thông dụng

  Danh từ

  Phanh hãm bằng áp lực không khí, phanh hơi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thắng hơi
  air brake diaphragm
  màng ở buồng thắng hơi
  air brake system
  hệ thống thắng hơi

  Giao thông & vận tải

  phanh khí động
  tấm cản khí động

  Điện tử & viễn thông

  cái phanh khí
  cái thắng khí

  Kỹ thuật chung

  phanh hơi
  air brake compressor
  máy nén cho phanh hơi
  air brake hose
  ống mềm phanh hơi
  phanh khí nén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X